Etimoloji Serisi 1: Ambidextrous vs Amphibious

Kelime Delisi içeriğinin önemli bir kısmını oluşturacak bir seri de etimoloji (kökenbilim) örnekleri olacak. Etimoloji sözü gözünüzü korkutmasın hemen. Özellikle Latince ve Antik Yunanca’dan İngilizce’ye geçmiş kelimeleri ve ekleri/kökleri öğrenerek, anlamını hiç bilmediğiniz kelimeler hakkında bile kolaylıkla doğru çıkarımlar yapabileceksiniz. Kim bilir, belki bir bilgi yarışmasında burada öğrendiğiniz bir kelime sorulur ve büyük ödülü kazanırsınız. İlk örneğimiz ambidextrous vs amphibious olsun. Köken derinliklerini sırayla inceleyelim.

Ambidextrous (Latince): Ambi (both)+dexter(favorable): Both (hands) favorable: İngilizce’de bu kelime, her iki elini de aynı ustalıkla kullanabilen kişiler için kullanılmaktadır. Özellikle cerrah, piyanist gibi meslek gruplarında sıkça aranan bir özellik olduğunu söylersek yanlış olmaz. Bilineceği üzere Dünya üzerindeki insanları büyük çoğunuğu sağlaklardan oluşur, solaklar ise azınlıktadır. İşte her iki elini birden kullanabilenlerin oranının ise %1 kadar olduğu düşünülmektedir.

Amphibious (Antik Yunanca): Amphi(both)+bios(lives): Having a double life.
Bu kelime özellikle canlılar için (hem karada hem suda yaşayan bitkiler ve hayvanlar) biyoloji ekseninde kullanılsa da, günümüz askeri teknolojisinde hem karada hem de denizde hareket imkanı sağlayan araçlar için de sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Ambidextrous vs Amphibious konulu inceleme bu kadar. Etimoloji serisinin 2. içeriği Luna ve Sol karşılaştırması ile bunlardan türeyen kelimelere ise buradan ulaşabilirsiniz.